2018. április 6., péntek

Meghívó - Szent Adalbert mise a Vatikánban

A visegrádi országok közös szentjének, Adalbert vértanú püspöknek ünnepét az érintett országok szentszéki nagykövetségei közösen ünneplik Rómában. Az idén, a magyar V4 elnökség jegyében, a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezi a szertartást.

Április 27-én, pénteken reggel 8 órakor a vatikáni Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában Mons. Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter mutatja be a szentmisét, a négy nemzet római papjai és hívei, köztük a nagykövetek jelenlétében.2018. március 15., csütörtök

Március 15-i megemlékezés Rómában - Habsburg Eduard nagykövet beszéde


A római magyarok hagyományos március 15-i megemlékezésén a Gianicolo-dombon álló Türr István-szobor megkoszorúzását követően Magyarország szentszéki nagykövete, Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard mondott ünnepi beszédet, aki Twitteren is felhívta a figyelmet nemzeti ünnepünkre.
Beszédének szövegét alább közöljük.
* * *
„Legyen béke, szabadság, egyetértés.” E mottó köti össze a mai Magyarországot a százhetven évvel ezelőtti Magyarországgal. 1848. március tizenötödikén, a híres 12 pont élén, e szavak foglalták össze „mit kíván a magyar nemzet”. És hatályos Alaptörvényünket is éppen ez a mottó zárja. Elégedetten mondhatnánk tehát: „nem engedtünk a negyvennyolcból”!
Tudjuk persze, hogy nem ment ez ilyen egyszerűen. Ennek saját családom a megmondhatója. Nem véletlen, hogy talán többekben is felmerül most a kérdés: „hogy kerül a csizma az asztalra”? Hogy jön ahhoz egy Habsburg, hogy március 15-én beszédet mondjon?
A legegyszerűbb és kézenfekvő válaszom, hogy Magyarország nagyköveteként állok most itt. De érdemes felidézni azt is, hogy százhetven évvel ezelőtt e napon, miközben Petőfi Sándor Pesten a Nemzeti Dalt szavalta, az egyik ősöm, István nádor volt az, aki Bécsben Kossuth-tal és Batthyány-val együtt átnyújtotta a királynak az Országgyűlés javaslatait, majd támogatta az első „felelős ministérium” kinevezését. S ő volt az, aki április 10-én az Országgyűlés nevében átvette a királytól a szentesített áprilisi törvényeket, amik nagyrészt megvalósították a 12 pontot. Az áprilisi törvényekkel teljesedett ki a március 15-i forradalom, azok révén kezdett Magyarország modern állammá válni.
Mindenki megtette a magáét: a márciusi ifjak, az Országgyűlés, és a nádor is. Az az István nádor, akit korábban maga Kossuth Lajos imigyen ajánlott az Országgyűlésnek: „nekünk ollyan Nádorra van szükségünk, ki (…) szívvel lélekkel magyar legyen. És István herczeg magyarnak született, magyarnak neveltetett, ő e honnak nem adoptív polgára, ő e hazának született édes gyermeke.” Mindazonáltal ő családjának is édes gyermeke volt – a család mindmáig fontos érték számunkra. Így amikor az ellentétek fokozódni kezdtek, a bécsi udvar jobbnak látta elkerülni, hogy e két identitása konfliktusba kerüljön és inkább lemondatta a nádori tisztről.
Volt tehát olyan Habsburg, családom felmenői közt, aki maga sem akart engedni a negyvennyolcból. S volt egy másik Habsburg, szintén ősöm, aki a konfliktusokkal terhelt évek után hajlandó volt visszatérni oda, ahol ’48 áprilisában megszakadt a folyamat, mely Magyarországot modernebb, demokratikusabb országgá volt tenni hivatott. Ennek százötvenedik évfordulójáról pedig tavaly emlékeztünk meg.
Ma mindannyian büszkén emlékezünk a százhetven évvel ezelőtti hősökre, akiknek fontos volt Magyarország szabadsága, ősi alapokon nyugvó, ám megújított alkotmányának megvédése a külső beavatkozással szemben is.
Itt, Rómában, Türr István tábornok szobránál tisztelgünk, halálának száztizedik évfordulója alkalmából. Türr István küzdött Magyarország szabadságáért, később pedig tevékenyen hozzájárult békés fejlődéséhez.
Ma is azt kívánjuk, „legyen béke, szabadság, egyetértés” mind Hazánkban, mind egész Európában. S mivel, a szabadság nem öröklődik, ma is tennünk kell, olykor küzdenünk kell érte. Kinek-kinek a maga helyén. Erre bátorít minket ma is a Nemzeti Dal:
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Március 15. - nemzeti ünnepi tisztelgés a Gianicolo-dombon
(fotó: Várhelyi Klára)

2018. március 13., kedd

Áder János köztársasági elnök levélben köszöntötte Ferenc pápát megválasztása 5. évfordulóján

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke "Magyarország polgárai, az egész magyar nemzet nevében" levélben köszöntötte Ferenc pápát megválasztása ötödik évfordulója alkalmából, biztosítva őt, hogy "a jövő nemzedékek érdekében végzett felelősségteljes munkája során is számíthat Magyarország támogatására". Miközben levelében rámutatott, "mielőbbi cselekvésre van szükség a nemzeti és vallási kisebbségek védelme, így az üldözött keresztény közösségek megóvása érdekében, a Köztársasági Elnök kiemelte, hogy "Magyarország megkülönböztetett figyelemmel fordul a fenyegetett közel-keleti keresztények felé, aktívan támogatja őket, és segíti szülőföldjükön való megmaradásukat, boldogulásukat". Továbbá bizakodásának adott hangot, hogy "Szentséged példamutatása a nemzetek számára is erőt ad az irgalom és a kölcsönös kiengesztelődés gyakorlásához".
* * *


2018. február 10., szombat

A felújított római magyar sírok megáldása


A magyar máltai lovagok sírboltja
Felújításukat követően február 10-én került sor az Örök Város központi temetőjében, a Veranóban található három magyar sírbolt megáldására. Németh László olaszországi magyar főlelkész kezdeményezésére, a Római Magyar Nagykövetség finanszírozásával megtisztították a sírköveket, pótolták a hiányzó feliratokat, rendezték környezetüket, valamint tisztázták a kezelői jogokat.A római magyar közösség sírboltja
Az 1960-as években a Római Magyar Egyházközség és az akkor emigrációban működő Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Kállay Kristóf kezdeményezésére kettős sírhelyet vásárolt a Campo Verano temető ún. „idegenek parcellájában”. Az egyik sírbolt a Rómában élő magyar máltai lovagoké lett, a másikba temetkeznek azóta is a római magyarok. Köztük nyugszik Kovách Angelus kapucinus, korábbi magyar főlelkész és Apor Gábor volt szentszéki követ, majd máltai lovagrendi nagykancellár is. Egy ideig itt őrizték Kállay Miklós volt miniszterelnök hamvait is, mígnem 1993-ban fia, Kristóf haza nem vitette a kállósemjéni családi sírboltba. A harmadik sírboltba a Római Magyar Akadémia két egykori ösztöndíjasa lett eltemetve, Kovács Lajos pap és Göbel János Árpád zalaegerszegi festő, akik a két háború között római tanulmányaik során hunytak el.


A február 10-i bensőséges ünnepségen a római közösség és magyar intézmények, valamint a magyar máltai lovagok képviselői együtt emlékeztek meg az elhunytakról. Beszédet mondott Németh László főlelkész, Puskás István, a Római Magyar Akadémia igazgatója, valamint Szabadhegy Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, aki köszönetet mondott a sírokat hosszú évtizedekig gondozó rendtársának, Rabi Józsefnek. Bokor Zoltán atya, a Pápai Magyar Intézet növendéke rövid elmélkedését követően Németh László atya szentelte be a sírokat, melyeken Kovács Ádám Zoltán római és Habsburg-Lotharingiai Eduard vatikáni nagykövet, továbbá Puskás István igazgató, illetve Szabadhegy Péter elnök és Wettstein János kancellár helyezett el koszorút.
A veranói magyar sírok megáldása


2018. február 9., péntek

Pályázati felhívás – „Gazdaság és társadalom” Nemzetközi DíjA vatikáni Centesimus Annus – Pro Pontifice Alapítvány a Katolikus Egyház társadalmi tanítása ismeretének előmozdítása érdekében a következő díjakat hirdeti meg:

  • könyvpublikáció – 30 ezer euró
  • újságírói vagy közösségi média publikáció – 20 ezer euró

A díjak kétévente kerülnek elbírálásra, a következő bírálatra 2019-ben kerül sor.

A „Társadalmi tanításnak szentelt publikáció” díj elnyerésének feltételei:

A díjat 2009. január 1-e után megjelent könyvnek ítélik oda. A díjazott műnek az Egyház társadalmi tanításának magyarázatát, elmélyítését vagy alkalmazását szolgáló egyéni hozzájárulásában kiemelkedőnek, továbbá elismert tanítói szilárdságúnak és minőségében kiválónak kell lennie. A Centesimus Annus – Pro Pontifice Alapítvány olyan műveket kíván jutalmazni, amelyek a nagyközönség számára érthetőek, erős keresztény elkötelezettséget mutatnak a gazdasági és társadalmi tevékenység területén. A zsűri francia, angol, olasz, portugál, spanyol és német nyelven megjelent művek jelentkezését várja. Amennyiben a díjazottak száma több személy, a díj összege elosztásra kerül.

Az „Újságírás és közösségi média” díj elnyerésének feltételei:

A díj felosztásra kerülhet két vagy több újságírói munka között is olyan témákat illetően, amelyek a Katolikus Egyház társadalmi tanítására vonatkoznak. Olyan kiváló minőségű munkák kerülnek elbírálásra, amelyek nemzeti vagy nemzetközi szinten elismert jelentőségű formában jelentek meg 2016. január 1-ét követően francia, angol, olasz, portugál, spanyol vagy német nyelven.

Jelöltek jelentkezése:

Az előírt feltételeknek megfelelt műveket 2018. május 24-ig a következő postai címre lehet küldeni:

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice

Segreteria del Premio Nazionale

Cortile San Damaso 00120 Città del Vaticano


 

További információ: http://www.centesimusannus.org

2018. január 1., hétfő

Az idei „100 betlehem” kiállítás magyar résztvevői


Az idei, 42. Nemzetközi „100 betlehem” kiállításon, Rómában öt művészi kivitelezésű betlehem kapott helyet, amiket a Magyar Kézművességért Alapítvány nevezett be, a Szentszéki Nagykövetség közreműködésével.
Magyarok a nemzetközi betlehemek sorában - "100 betlehem" kiállítás, Róma
Az egyik alkotó, Bedőné Éva személyesen vett részt a kiállítás november 23-i megnyitóján, ahol guatemalai betlehemes műsort tekinthetett meg a közönség.


Bedő Istvánné Éva részt vett a megnyitón
Rajta kívül Gelencsér Julianna, Nemes Ferenc, Heiling Anna és Daruné Eszter alkotásai szerepelnek a január 8-ig nyitva tartó tárlaton.

2017. december 21., csütörtök

Magyar betlehemmel gazdagodott a római Nemzetközi Betlehem Múzeum


A Betlehem Múzeum egyik tárlója
A betlehemi jászol készítése olasz nemzeti hagyománynak számít, s Rómában létezik egy szakintézménye is, a „Nemzetközi Betlehem Múzeum” (Museo Tipologico Internazionale del Presepio “Angelo Stefanucci”), mely az olasz betlehemek mellett gyűjti és bemutatja a világ minden tájának sajátos betlehemeit.

A mintegy 3.000 darabot számláló, idén 50 éves gyűjtemény az antik császárfórumok (Fori Imperiali) háta mögött, a Santi Quirico e Giulitta templom alatti helyiségekben található. Egész évben látogatható (július-augusztus kivételével), szerdán és szombaton délután 17:00-19:30 között – de kérésre más időpontban is szívesen kinyitják a tárlatot, a karácsonyi időben pedig minden nap nyitva tart. A múzeumot a „Nemzetközi Betlehem-barátok Egyesülete” (Associazione Internazionale Amici del Presepio) tartja fenn.
A piarista munkaközösség betleheme a római Betlehem Múzeum kiállításán
A világ számos országából érkezett betlehemek sorában már volt egy régebbi magyar mű is, a budapesti piarista munkaközösség alkotása. Az idei Karácsonyon a római gyűjtemény egy hagyományos magyar betlehemmel gazdagodott a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Magyar Kézművességért Alapítvány jóvoltából. Orbánné Balogh Katalin aranykoszorús babakészítő mester és népi játékkészítő iparművész ajánlotta fel erre a célra „Üdvözlégy Te kiskirály, jászolka lakója” című gyapjúból és filcből készült kompozícióját.
Orbánné Balogh Katalin alkotásával gazdagodott a római múzeum

A magyar betlehemet december 21-én Érszegi Márk Aurél követségi tanácsos nyújtotta át a múzeum igazgatójának, Alberto Finizio úrnak, a Nemzetközi Betlehem-barátok Egyesülete elnökének.