2016. március 9., szerda

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015


(fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila)
Megjelent a “Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015” című kötet, mely a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának 25. évfordulója alkalmából tartott két konferencia előadásait tartalmazza.

A METEM és a Római Magyar Akadémia gondozásában, Fejérdy András szerkesztésében kiadott könyvet március 7-én mutatta be az Országházban Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gárdonyi Máté egyháztörténész.
(fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila)
 
A kötet tartalma:

 
Erdő Péter

Köszöntő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Alberto Bottari de Castello

Ezer éves kapcsolatok megújítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Mikola István

Magyarország keresztény alapjainak helyreállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 

Kereszténység, állam, diplomácia

 

Angelo Acerbi

Egyház és társadalom Magyarországon a visszanyert szabadság első éveiben:

egy nuncius emlékei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Semjén Zsolt

Kétoldalú megállapodásaink és a Szentszéki–Magyar Vegyesbizottság szerepe. . . 19

Paul-Richard Gallagher

Agostino Casaroli és a szentszéki–magyar kapcsolatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Balog Zoltán

A keresztény nevelés szerepe a magyar társadalomban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Szijjártó Péter

Keresztény alapokon nyugvó magyar külpolitika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

 

A Szentszék és Magyarország diplomáciai

kapcsolatai (1920–1945)

 

Johan Ickx

A Pápai Államtitkárság Második Szekciójának Történeti Levéltárában őrzött

dokumentumok jelentősége a magyar egyháztörténetírás számára. . . . . . . . . . . . . . 45

Tóth Tamás

A Szentszék és az I. világháborút követő politikai változások Magyarországon. . . 61

Érszegi Márk Aurél

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatfelvétele 1920-ban . . . . . . . . . 75

Tóth Krisztina

Lorenzo Schioppa nuncius követutasítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Fejérdy András

A Szentszék és a püspöki hűségeskü új szövegének megállapítása 1924-ben. . . . 107

Csíky Balázs

Serédi Jusztinián javaslata a magyar püspökök jelölésének új eljárására

1937-ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Véghseő Tamás

Az Apostoli Szék és a magyar görögkatolikusok kapcsolata

a két világháború között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Molnár Antal

A Szentszék, a magyar jezsuiták és egy törökországi tudományos intézet

alapításának terve (1930–1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Somorjai Ádám OSB

Cesare Orsenigo és Angelo Rotta apostoli nunciusok szerepe a magyarországi

szerzetesrendek apostoli vizitációjában 1927–1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Matteo Luigi Napolitano

A budapesti apostoli nunciatúra a nácizmus és kommunizmus árnyékában. . . . . . 227

 

A diplomáciai kapcsolatok helyreállítása (1990–2015)

 

Tóth Tamás

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatfelvétele 1990-ben . . . . . . . . 245

Erdődy Gábor

Az egyházpolitikai rendszerváltozás Magyarországon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Hegyi László

A Szentszék és Magyarország között köttetett szerződés és annak módosítása.

Az egyház és az állam közötti együttműködés kerete az újjászervezett

Magyarországon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

 

Fejérdy András

A szerkesztő utószava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

 

Névmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

A kötet szerzői. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
(fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila)
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése