2017. január 6., péntek

Magyar segítség a tolentinói Szent Szív templom helyreállításához


A 2016. október 30-i földrengés által súlyosan érintett Tolentinóban nagy hálával fogadták a hírt, hogy a Magyar Kormány pénzügyileg támogatni fogja a város Szent Szív templomának helyreállítási munkálatait. Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet december 14-én és december 26-án személyesen kereste fel Tolentinót, hogy meggyőződjön az ottani állapotokról s felvegye a kapcsolatot a Szent Szív Testvérülettel (akiket viseletük miatt „Zsákosoknak” is neveznek). Az elmúlt időszakban a helyi sajtó és a katolikus média jelentős teret szentelt a magyar támogatásnak.
 
 


 
„Ezt a templomot a magyar kormány
állítja helyre, amiért köszönetet mondunk”

Marche tartomány Corriere Adriatico napilapjának december 28-i számában „A magyar kormány a Szent Szív templomért” címmel és „Orbán miniszterelnök 480 ezer eurós adománya. A magyar nagykövet látogatása” alcímmel terjedelmes cikket szentelt annak, hogy a magyar kormány támogatást szavazott meg a földrengésben megrongálódott templom helyreállítására.

A templomot gondozó „Confraternita dei Sacconi” (Zsákosok Testvérülete) perjele, Andrea Carradori a napilapnak adott nyilatkozatában elmondja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelében az újjáépítéshez kért segítséget. Magyarország ugyanis sokat tesz a keresztény gyökerek megőrzése érdekében. A levél meghallgatásra talált és december 14-én a Magyarország szentszéki nagykövete látogatást tett a közösségnél és a templomot is megtekintette. Ezt követően a magyar miniszterelnök a kormány elé terjesztette az ügyet, mely a december 19-i ülésén jelentős összeget szavazott meg a célra.

A cikk Orbán Viktor miniszterelnöknek a perjelhez írt leveléből kiemeli, hogy a magyarok így kívánták kifejezni szolidaritásukat olasz keresztény testvéreik iránt. Csakis a keresztény gyökerek – amelyek egy település és egy ország számára a legfontosabb közösségteremtő erőt jelentik – újbóli felfedezése használhat Európa jövőjének.

Tíz nappal első látogatását követően, december 26-án a szentszéki magyar nagykövet ismét felkereste Tolentinót, részt vett a közösség szentmiséjén. A nagykövet továbbá megerősítette, hogy visszatér feleségével és hat gyermekével is Tolentinóba, hogy lerója tiszteletét Boldog Károly király ott őrzött ereklyéi előtt.

A cikk röviden ismerteti a Szent Szív templomban keletkezett károkat, továbbá fotót közöl Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövet látogatásáról.


 
Az Il Resto del Carlino regionális napilap december 28-i számában „Magyarország örökbe fogad egy műemléket. Támogatás a Sacconi-templom javára” címmel megjelent cikk megjegyzi, hogy a Sacconi-testvérület perjele azért írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, mert őt tartja az egyetlen olyan európai politikusnak, aki a keresztény gyökerek megőrzéséért küzd. A miniszterelnök személyes válaszban biztosította a perjelt konkrét támogatásáról 480 ezer eurónyi összeggel.

December 14-én a szentszéki magyar nagykövet látogatást tett Tolentinóban, hogy személyesen is meggyőződjön a károkról, ezt követően pedig 10 nap múlva megérkezett a támogtasáról szóló hivatalos levél. A cikk idézi a perjel szavait, miszerint a szeretetkötelék tette lehetővé e gesztust, ugyanis a két nemzetet Szűz Mária, a Magyarok Királynéja és a Szent Szív iránti tisztelet is összeköti. Carradori úr szerint a támogatás nagyon fontos ebben a nehéz időszakban a hívek számára, ugyanis a városban csak két templom működik és még a temetéseket vagy éppen egy keresztelőt is nehéz megtartani.

Andrea Carradori annak a reményének ad hangot, hogy a támogatásnak köszönhetően márciusra újra megnyílhat a templom és az a történelmi belváros egyetlen működő templomaként viszonyítási pont lehet a hívek számára.

 


A L’Appennino Camerte egyházmegyei lap december 22-i kiadása beszámol Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet camerinói látogatásáról. A olvasható, hogy a diplomata ezúton is közelségének jelét kívánta adni a földrengés sújtotta területen élőknek. A cikkben megemlítik, hogy a szomszédos Tolentinóba látogató nagykövetet egy magyar házaspár, Herczeg Adrián és felesége, Herczeg Hajna, a camerinói egyetem tanára hívta meg a városba. Habsburg-Lotharingiai Eduard meglátogatta a fedél nélkül maradottakat, az alvásra kialakított sportcsarnokot, az olasz Vöröskereszt által működtetett menzát. A camerinói futball-egyesületnek egy ’50-es évekbeli Puskás Ferenc-féle focilabdát ajándékozott. Ezt követően személyesen tett látogatást a város súlyosan megrongálódott térségeiben, továbbá elismerését fejezte ki a Vöröskereszt és a Polgári Védelem munkájáért.

 


A TV Centro Marche helyi televízió 2016. december 31-én riportban számolt be a magyar támogatásról és a nagyköveti látogatásról.

 A Vatikáni Rádió magyar adása az alábbiak szerint számolt be a Tolentino számára juttatandó magyar segítségről:

„Szép és fontos gesztus, hogy egy keresztény ország megsegíti a bajbajutott keresztényeket, bárhol is éljenek a világon. Így kommentálta Magyarország szentszéki nagykövete azt az adományt, amelyet a magyar kormány küldött a közép-olaszországi Tolentino egyik templomának újjáépítésére, mely megrongálódott az őszi földrengésben. A rengések folytatódnak, a Szentatya csütörtökön délelőtt külön audienciát tartott a földrengés sújtotta lakosságnak, hogy így is kifejezze szolidaritását a szenvedők iránt. Stúdiónkat karácsony előtt kereste föl egy magyar család, akik szintén ezen a területen, a közeli Camerino városában élnek, és beszámoltak arról a széleskörű összefogásról, ami a természeti csapást követte. Sajnos a helyzet most sem nevezhető stabilnak, január elején újabb nyolc rengést mértek egy újabb törésvonal mentén. Norcia főpásztora, Boccardo érsek szerint ez a karácsony igazabb, valódibb volt, mint az eddigiek, mert az ott élők megtapasztalták mindazt, amit annak idején a Szentcsalád is átélt a Megváltó születésekor: bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot, de mindenekelőtt nagy szeretetet.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd személyesen kereste föl a közép-olaszországi régiót, mivel tudomására jutott, hogy a tolentói Szent Szív templom helyreállításáért a helyiek közvetlenül Orbán Viktorhoz fordultak a keresztény szolidaritás nevében. Arra hivatkoztak, hogy Magyarország keresztény ország és ezért segíteni fogja a nehéz helyzetben lévő keresztényeket. A levelet a szentszéki nagykövetségre küldték, és Habsburg Eduárd, aki személyesen érezte a földrengést Rómában, továbbította a miniszterelnöki hivatalba. Néhány nappal később elment Tolentinóba, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről, találkozott a templom perjelével, illetve a polgármesterrel, majd beszámolt a látottakról. Két-három nappal később óriási meglepetésként érte a hír, hogy Magyarország nagy összeggel, mintegy 150 millió forinttal támogatja a templom újjáépítését. Nagyon megindítónak és nagylelkű gesztusnak tartja a nagykövet a támogatást, amit a helyiek nagyra értékelnek. A polgármester kijelentette: „A magyar nép nagylelkű. A magyar nép történelmet írt. Megtöltötte a szívünket ez az adomány, amely városunk ennyire nehéz pillanatában segít minket”. Az olasz sajtó is hírt adott a támogatásról, a szentszéki magyar nagykövet a Vatikáni Rádió olasz adásában is nyilatkozott az eseményről.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Tolentinóra esett a választás, Habsburg-Lotharingiai Eduard elmondta: Norcia és Amatrice mellett kevéssé ismert városról van szó. Ők keresték meg először Magyarországot és kérték a keresztény testvérek megsegítését. Fontos, hogy tudják: a magyarok mindig segíteni fogják a bajba jutott keresztényeket a világban, és remélhetőleg más is követni fogja a példánkat – mondta még el műsorunknak a szentszéki magyar nagykövet.”
 
Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet don Andrea Leonesi plébánossal
és Andrea carradori perjellel a tolentinói Szt. Szív templomnál
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése