2016. július 3., vasárnap

Szent Márton ünnepség - a pápai követ megbízólevele


Közzétették a Vatikánban Dominik Duka prágai bíboros érsek május 27-én kelt megbízólevelének szövegét, amelynek értelmében a Szentatya követeként vezeti a Szent Márton születésének 1700. évfordulóján, július 9-én, Szombathelyen tartandó ünnepi szertartást.

A különmegbízott (Missus Extraordinarius) megbízólevelében Ferenc pápa röviden összefoglalja a küldetés miértjét és jelentőségét, továbbá követének feladatait. Szent Mártonról, illetve aktualitásáról a latin nyelvű megbízólevél az alábbiakat tartalmazza:

 

"Tours-i Szent Mártont joggal s méltán lehet a szegények atyjának nevezni, aki „bár még nem született újjá Krisztusban, jó cselekedetei miatt a keresztség várományosának bizonyult, virrasztott a betegek mellett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, ruhával látta el a mezíteleneket, és a mindennapi élelemre szükségesen kívül semmit sem tartott meg magának a zsoldjából: már ekkor sem csak süket hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a holnappal” (Sulpicius Severus, Szent Márton élete, 2,8). Mikor tehát a tél közepén Amiens városkapujában egy mezítelen szegényt látott, és megkönyörülve rajta betakarta őt saját köpenyének egy részével, rendkívüli szeretetét maga Jézus dicsérte az angyalok előtt (uo. 3,1-4).

De ez csupán szerény bevezetése volt igen gyümölcsöző mindennapos apostoli szolgálatának, melyet Krisztus eme katonája fáradhatatlanul végzett Európa számos vidékén, csodálatra méltó benső életével, mindennapi viselkedésével, és mindig az égre tekintő lelkületével, kitartással és mértékletességgel az önmegtartóztatásban és a böjtökben, erővel a virrasztásokban és az imádságokban (uo. 26,2), akinek ajkán csak Krisztus volt, szívében csak jóság, béke és irgalom (uo. 27,2). Nem csoda tehát, hogy Isten eme püspöknek nagy lelki erőt adott, mellyel állhatatosan kiűzte az ördögöket, és számos csodát vitt végbe, számos népet elvezetve a katolikus hitre.

Mindezek okán valóban örömmel vettem hírét nemrég, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében – ugyanazon vidéken, ahol maga a Szent született – tizenhét évszázaddal születése után a szent pásztorok és a keresztény nép Szent Márton tiszteletére az idei Irgalmasság Évének július hava kilencedik napján ünnepi Eucharisztiát mutat be. Ezen esemény nagyban előmozdíthatja, a Szenthez hasonlóan, a szegények és szükséget szenvedők iránti szeretet növelését, a katolikus hit erősítését és az új evangelizáció megkezdését Európában."