2016. október 26., szerda

Meghívó - megemlékezés 1956 hőseiről, áldozatairól és a segítőkről


Magyarország Szentszéki Nagykövetsége,
Magyarország Római Nagykövetsége
és a római magyarok közössége,

a magyarországi kezdeményezésekhez csatlakozva,

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

szeretetettel hív mindenkit

a 2016. november 4-én, 18:00 órakor,

a Santo Stefano Rotondo-templomban
(Via Santo Stefano Rotondo, 7, 00184 Roma)

tartandó megemlékezésre,

és Mindszenty József bíboros hercegprímás emléktáblájának felavatására egykori címtemplomában.

A helyszínen megtekinthető a mártírsorsú bíboros életét bemutató új olasz nyelvű kiállítás.


1956. október 23-án Budapest bátor népe, szabadságvágyától vezérelve szembeszállt egy olyan rendszerrel, amely a magyar nemzet értékeitől eltérő célokat érvényesített. Még mindig élénken emlékezünk a néhány nap alatt többezer emberéletet és sokezer sebesültet követelő, egyben világszerte súlyos megrendülést kiváltó tragikus eseményekre.
(XVI. Benedek pápa levele Sólyom László köztársasági elnökhöz, 2006. október 7.)

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

2016. október 17., hétfő

Márton Áron Emlékest Rómában


(Foto: Várhelyi Klára)
A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Márton Áron Emlékév Programbizottság és a Szentszéki nagykövetség közös szervezésében került sor a római Márton Áron Emlékestre október 6-án este a Róma belvárosi Santa Maria del Suffragio barokk templomában.

 
Az alkalomra Rómába utazott a kolozsvári Szent Mihály templom Szent Cecília kórusa (mely templomnak Márton Áron is plébánosa volt egykoron), Kovács Sándor főesperes vezetésével. A Potyó István karmester által összeállított program a keresztút stációinak Márton Árontól vett szövegrészekkel és zenei betétekkel (magyar és nemzetközi, régi és modern egyházi zene) váltakozó előadásából állott (szövege olaszul is elérhető).

 

Az est bevezetőjében Kovács Sándor főesperes Márton Áron püspök életútjáról és életszentségéről beszélt, Gaal Gergely, a Programbizottság elnöke a Márton Áron püspök életét bemutató utazókiállításról, melyet olasz változatban is elkészíttettek, s ami az est során a templomban volt megtekinthető (utána pedig a Római Magyar Akadémián).

 

Kovács Sándor főesperes
(foto: Várhelyi Klára)


Mons. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora Programbizottság által finanszírozott olasz és angol nyelvű Márton Áron életrajzról (Virt László, „Il Vescovo Áron Márton. L’integerrimo servo del Signore”, Ed. Velar, 2016) beszélt.

 
Gaal Gergely
(foto: Várhelyi Klára)

A közönség soraiban egyházi személyek és zenei szakértők mellett a római magyar papság képviselői is helyet foglaltak.

 
Mons. Kovács Gergely
(foto: Várhelyi Klára)

Az utazókiállítás és a könyv továbbra is rendelkezésre áll és még szélesebb közeghez képes eljuttatni üzenetét.

 


2016. október 10., hétfő

Mária újítsa meg az európaiak szívében a keresztény buzgóságot – Comastri bíboros szentbeszéde Magyarok Nagyasszonya ünnepén


Október 8-án délelőtt, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége felkérésére, Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter-bazilika főpapja, a pápa vatikánvárosi általános helynöke mutatott be szentmisét Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából a vatikáni bazilika Katedra-oltáránál.

Comastri bíboros celebrálta a Magyarok Nagyasszonya ünnepi misét
a Szent Péter-bazilikában (foto: Várhelyi Klára)
A kolozsvári Szent Cecília Kórus Orbán György Missa terciájával kísérte a szertartást, valamint magyar nyelvű Mária-énekekkel. A bíborossal koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök és a Rómában tartózkodó magyar papság.


A kolozsvári Szent Cecília Kórus a Vatikánban
(foto: Várhelyi Klára)
A résztvevőket, köztük több nemzet nagykövetét, és a Mária-kegyhelyek Jubileumára érkezett zarándokokat Habsburg-Lotharingiai Eduard magyar nagykövet köszöntötte. A mise végén körmenetben vonultak le az altemplomban található Magyarok Nagyasszonya-kápolnába, ahol elénekelték a magyar Himnuszt.

Közreadjuk a jeles lelkiségi íróként ismert Comastri bíboros szentbeszédének magyar fordítását.

 

* * *

1) A Magyar Kápolnába lépve, mely Vatikáni Grották igazi gyöngyszeme, tekintetünket rögtön Szent István király, a magyar államalapító nagyméretű bronzszobra vonzza magához.

A szobor a szent király nagyjelentőségű gesztusát jeleníti meg, mely összefoglalja egész hívő életét: kezében tartva királyi koronáját, mely a magyar nemzet jelképe, felajánlja azt Máriának, hogy Mária védelmezze, őrizze, óvja.

István király tekintetében felsejlik a bizakodás, az alázat, de a bizonyosság is, hogy Mária elfogadja odaadó fiúi gesztusát.

István király eme tette mély nyomot hagyott a kedves magyar nép történelmén, s azt Mária révén Krisztus felé irányította.

Bizton kijelenthetjük, hogy Magyarország dicsőséges és gyakran megszenvedett történelmében felismerhetjük Mária pontos és hűséges válaszát a Szent Királynak a második keresztény millennium hajnalán tett eme gesztusára. Ezért hívják Magyarországot „Mária Országának”. S ez a máriás kötődés 1848-ig még a nemzeti himnuszban is kifejeződött, mely valójában egy Mária-himnusz volt, ami igazán megindító és példanélküli.

2016. október 9., vasárnap

Magyar delegációk a Mária-kegyhelyek Jubileumán


Közel kilencven Mária-kegyhely küldöttsége gyűlt össze október 8-án a Szent Péter téren, ahol az Irgalmasság Szentéve egyik kiemelt rendezvényeként került sor a „Máriás Jubileumra”. Kegyképeik és kegyszobraik kisebb-nagyobb másait hordozva hosszú körmenetben vonultak be a térre a világ minden tájáról érkezett delegációk. A legnagyobb és legismertebb kegyhelyek – Loreto, Pompei, Lourdes, Fatima, Guadalupe, Lujan, Apacedida, Altötting, Czestochowa – mellett megjelentek távoli országok kevésbé ismert szent helyei is. A körmenetet a pompei Rózsafűzér Királynője-kegykép élethű mása nyitotta, a végén pedig a legősibb és legszentebb római kegykép, a Salus Populi Romani ikonja zárta a sort, melyet Ferenc pápa kérésére hoztak át ez alkalomra a Santa Maria Maggiore-bazilikából a Vatikánba.
Erdélyi és római magyarok
„Magyarországról három szépséges küldöttség érkezett: itt van a római magyarok közössége, mely a Magyarok Nagyasszonya szentképét hozta el, illetve a máriapócsi és a csíksomlyói kegyhelyek küldöttségei.” – e szavakkal konferálták fel a „Regnum Marianum” delegációit (Csíksomlyót is tökéletes kiejtéssel sorolták…).
Máriapócsi delegáció
A pócsi Szűzanya ikonjának másolatát a Kocsis Fülöp metropolita, valamint Orosz István kegyhelyigazgató vezette csoport hozta el. Csíksomlyót Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes vezetésével hat székely népviseletbe öltözött fiatal képviselte, a kegyszobor kicsinyített másával. Tekintettel arra, hogy a jubileumra éppen a vatikáni magyar kápolna „búcsúnapján”, Magyarok Nagyasszonya Ünnepén került sor, a római magyarok kisebb csoportja, Németh László olaszországi főlelkész vezetésével szintén részt vett a körmeneten a Magna Domina Hungarorum lobogójával.

A Szentatya vezetésével elmondott Dicsőséges Szentolvasó és Loretói Litánia végén minden delegáció egy-egy képviselője a pápa elé járulhatott: Anasztázia nővér Máriapócs, Márton Szabolcs Csíksomlyó, Érszegi Márk Aurél pedig a római magyarok üzenetét adta át Ferenc pápának.

A csíksomlyói Mária-szobrot megáldotta Ferenc pápa

A Mária-kegyhelyek jubileumát záró pápai misén Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita és több magyar pap koncelebrált a Szentatyával.

Az esemény a Rome Reports felvételein (1:17:50 - magyarok felkonferálása; 1:32:05 és 1:34:15 magyarok bevonulása).

Mária-kegyképek a Szent Péter-téren

 
Csíksomlyói delegció
(foto: OR)

Máriapócsi delegáció
(foto: OR)
Római magyarok delegációja
(foto: OR)
Ferenc pápa a Csíksomlyói Szűzanya szobrával
(foto: OR)

 

2016. október 5., szerda

Tordaszentlászlói református gyülekezet a Szentatyánál


A Vatikáni Rádió magyar adását hallgatva ismerkedett meg az erdélyi Tordaszentlászló református gyülekezete Ferenc pápa tanításával. A szerkesztőség vezetőjével, P. Vértesaljai László jezsuita atyával kialakult személyes kapcsolat nyomán született meg az ötlet, hogy a gyülekezet ellátogasson Rómába, hogy találkozzon a Szentatyával.

A tordaszentlászlóiak is részt vettek a magyar misén a vatikáni magyar kápolnában,
ahol Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet üdvözölte őket (fotó: ÉMA)

A 80 fős csoportot lelkipásztoruk, Balázs Attila tiszteletes vezette. Október 4-én részt vettek a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában tartott szentmisén, melyet Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök mutatott be. A mise végén Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet üdvözölte a csoportot.

A KeresztényEgységtörekvés Pápai Tanácsa képviselője
Balázs Attila tiszteletessel a Szent Péter-bazilikánál (foto: ÉMA)
Ezt követően a bazilikában fogadta őket don Avelino González atya, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa nyugati osztályának felelőse, aki a Szentszék részéről a református egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszéd felelőse. Az amerikai származású González atya érdeklődéssel hallgatta a tordaszentlászlóiak történetét, valamint az Erdély nemzetiségi és vallási viszonyairól szóló rövid tájékoztatást.

Ferenc pápa köszönti a tordaszentlászlóiakat (foto: Osservatore Romano)
Az október 5-i általános kihallgatáson valósult meg a találkozás Ferenc pápával, ahol a csoport kiemelt kapott. Balázs Attila tiszteletest, aki palástban jelent meg a Szent Péter téren, a Szentatya a kihallgatás végén külön is köszöntötte.
Ferenc pápa fogadja Balázs Attila tiszteletes urat (foto: Osservatore Romano)