2019. február 21., csütörtök

Római megemlékezés báró Apor Gábor halálának 50. évfordulóján


Báró Apor Gábor volt szentszéki magyar követ halálának 50. évfordulóján nagykövetségünk, a Szent István Alapítvánnyal és a Szuverén Máltai Lovagrenddel együttműködésben megemlékezést tartott Rómában és a Vatikánban.

Az 1969. február 21-én elhunyt Apor Gábor külügyminiszter-helyettes, majd 1939-1944. között szentszéki követ, 1952-1958. között a Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja, végül pedig a rend olaszországi nagykövete volt. Magyarország német megszállása után lemondott követi megbízatásáról és a disszidens Követi Komité tagjaként tevékenykedett, mindvégig fáradhatatlanul támogatta a magyar emigráció tagjait, számos kezdeményezésben vett részt, így a Szent István Alapítvány létrehozásában is.

Február 21-én reggel a vatikáni bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában Mons. Angelo Acerbi érsek, volt budapesti nuncius és a Máltai Lovagrend volt prelátusa celebrált szentmisét Apor Gábor lelki üdvéért, Mons. Németh László olaszországi magyar főlelkész, P. Vértesaljai László, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének vezetője, Mons. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora és Szerencsés Zsolt plébános koncelebrálásával. A szertartáson a Máltai Lovagrend Szuverén Tanácsát gróf Esterházy János kincstárnok és Fra’ John Critien képviselte, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségét pedig Prof. Okolicsányi Lajos, Czigler Ágoston és Rabi József. Jelen volt továbbá Farkas Olivér, Szent István Társulat igazgatója, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi kancellárja.

Köszöntőjében Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet emlékeztetett, hogy a Szentszéki Magyar Nagykövetség homlokzatán szobor emlékeztet a neves elődre, s felidézte az akkori nagymester, Fra’ Angelo de Mojana szavait, aki ötven éve kijelentette: „kétségtelen, hogy Apor báró úgy szerette a Rendet, mint második hazáját”.

Szentbeszédében Mons. Acerbi rámutatott: „Apor Gábor szorosan kötődött hazájához, amely hosszantartó sötét politikai és társadalmi korszakot élt meg, ugyanakkor kiemelkedő szolgálatot végzett a Máltai Rendben, amely szintén nehéz éveket vészelt át. A Rend nagykancellárjaként elérte a Máltai Rend hivatalos elismertetését Olaszország részéről. A Rendnek aztán ő lett első nagykövete az olasz kormánynál.” Majd Boldog Apor Vilmos alakját felidézve megjegyezte: „a vértanú püspök bizonyára az égből kíséri imádságunkat bátyja halála évfordulója alkalmából”.

A megemlékezés a Verano-temetőben folytatódott, ahol a magyar máltai lovagok sírboltjánál Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet, valamint a Szent István Alapítvány nevében Mons. Németh László és Szokoly György helyeztek el koszorút. Prof. Okolicsányi Lajos és Lantos Erzsébet pedig személyes emlékeiket is felidézve szóltak meg Apor Gáborról.

2019. február 13., szerda

Hálaadás Mindszenty bíborosért Rómában


Miután nyilvánosságra került a hír, hogy Ferenc pápa jóváhagyta a Mindszenty bíboros hősies erényeit elismerő határozatot, Erdő Péter bíboros-prímás esztergomi érsek, aki hivatali elfoglaltságai okán éppen Rómában tartózkodik, hálaadó imádságot tartott a Santo Stefano Rotondo templomban, Tiszteletreméltó Mindszenty József egykori bíborosi címtemplomában.

A boldoggá avatásért és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért mondott imádság végén Erdő bíboros gyertyát gyújtott a templomban 2016-ban elhelyezett emléktáblánál, melyet Mindszenty József arcképe díszít.

Az imádságon megjelent többek között Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet, Dr. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, Dr. Németh László olaszországi magyar főlelkész, a Szent István Alapítvány elnöke és Érszegi Márk Aurél követségi tanácsos.

2019. február 7., csütörtök

Államtitkári látogatás Kapisztrán Szt. János szülőhelyénSoltész Miklós államtitkár, Antonio d'Alfonso capestranói polgármester
és Cristina d'Alfonso, a Kapisztrán Tanulmányi Központ elnöke
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 2019. február 2-án ellátogatott Capestranóba, Kapisztrán Szent János szülővárosába.

A polgármesteri hivatalban fogadta őt Antonio d’Alfonso polgármester és az önkormányzati képviselőtestület tagjai. Köszöntőjében a polgármester méltatta a magasrangú magyar állami delegációt, emlékeztetve a Budapest I. Kerületi Önkormányzattal fennálló testvérvárosi kapcsolatukra, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal folytatott többévtizedes együttműködésre.

Itt született Kapisztrán Szt. János
Kapisztrán Szt. János szülőházában (melyet a 2009-es földrengést követően 2011-re magyar kormányzati támogatásból újítottak fel) az olasz tábori püspökség tartományi képviselője elmondta, hogy Kapisztrán Szt. János a tábori lelkészek védőszentje lévén, a város az utóbbi években törekszik a különböző országok tábori püspökségeit megszólítani és zarándoklataikat elhozni Capestranóba.

Kapisztrán Szt. János szülőházának belső tere
A Szt. János kolostor elöljárója, Mariusz Stepak OFM megmutatta a könyvtárban őrzött Kapisztrán-iratokat és ereklyéket (a szent használati tárgyait, valamint könyvtárát).
Kapisztrán Szt. János könyvei
A Kapisztrán Szt. János Tanulmányi Központ (Centro Studi Giovanneo) elnöke, Cristina d’Alfonso ismertette az 1991-ben alapított s nemrég felújított intézet tevékenységét és céljait. Ezen célok közül kiemelkedik a Kapisztrán Szt. Jánostól megmaradt iratok felkutatása, valamint a Capestranóban őrzött iratok (újabb) kiadásának előkészítése. A Tanulmányi Központ, valamint a kapcsolódó múzeum gyűjti a Kapisztránra vonatkozó publikációkat, kultuszának tanúságait.

A magyar delegáció megkoszorúzta a városi temetőben a 2018 nyarán elhunyt ’56-os emigráns Mihályi Géza sírját, aki Capestrano magyar kapcsolatainak előmozdítója volt.

 

2019. február 6., szerda

Soltész Miklós államtitkár a Kultúra Pápai Tanácsánál


Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára február 1-jén a Vatikánban megbeszélést folytatott a Kultúra Pápai Tanácsa elnökével, Gianfranco Ravasi bíborossal. A találkozón vatikáni részről részt vett Mons. Melchor Sánchez, a dikasztérium altitkára, a hit és sport részleg felelőse, valamint Mons. Kovács Gergely hivatalvezető és Mons. Fabrizio Capanni, a Szentszék Műemlékvédelmi Állandó Bizottságának felelőse is. Magyar részről pedig Dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára, valamint Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet és Érszegi Márk Aurél tanácsos.


Soltész Miklós államtitkár ismertette a magyar kormány és a Magyar Katolikus Egyház együttműködését, mely szociális, oktatási és kulturális területen is kiemelkedő eredményeket tud felmutatni. Ennek kapcsán ismertette a bíborossal a magyar családpolitika eredményeit is, valamint a Magyarországon és szerte a Kárpát-medencében folytatott templomfelújítási és építési programot. Hasonlóképpen bemutatta a Hungary Helps programot és az üldözött keresztényeknek nyújtott magyar segítséget.

Gianfranco Ravasi bíboros kulturális és tudománydiplomáciai együttműködési javaslatokat vázolt fel az egyházi kulturális javak védelme, a hit és sport mozgalom, valamint kulturális és tudományos konferenciák szervezése terén.

Megbeszéléseiről Soltész Miklós államtitkár interjút adott a Vatikáni Rádió magyar adásának.