A nagykövetség feladatai

Magyarország Szentszéki Nagykövetsége joggal nevezhető egy ezeréves kapcsolat letéteményesének. A történelem jelentősége és súlya itt jobban érezhető, de a Szentszékkel való kapcsolatainknak van egy olyan sajátossága is, amivel más reláció nem rendelkezhet: a mindenkori pápa személye. Olyan lelki többletről van szó, ami ezt a munkát a „rendes” diplomáciai kapcsolatok fölé emeli.
A nagykövetség feladata Magyarországot képviselni az Apostoli Szentszéknél, bemutatni értékeit, ismertetni a magyar kormány álláspontját, előmozdítani az együttműködést Magyarország és a magyar társadalom intézményei, szervezetei, valamint a Vatikán és az ahhoz kapcsolódó intézmények világa között.
A magyarországi katolikus egyház hazánk valóságának szerves részét alkotja, ezért ügyei értelemszerűen megjelennek a nagykövetség munkájában is. Ugyanakkor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia saját képviselettel rendelkezik a Szentszéknél, a Pápai Magyar Intézet révén. Az illetékességi területek különböznek, az együttműködés azonban természetes.
A reláció sajátos jellegéből fakadóan a nagykövetség nem foglalkozik külkereskedelmi, biztonságpolitikai vagy éppen konzuli természetű ügyekkel. A Rómába látogató magyar állampolgárok konzuli érdekvédelmét a Római Magyar Nagykövetség konzuli osztálya látja el.