2020. október 8., csütörtök

Ünnepi szentmise a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában a felszentelés 40. évfordulóján

1980. október 8-án reggel, Szent II. János Pál pápa szentelte fel a magyarok új kápolnáját a vatikáni Szent Péter bazilika altemplomában Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A jeles évfordulón, a járványhelyzetre való tekintettel, csak szűk körben ünnepelhetett a magyar közösség, mintegy 20 fő részvételével. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás mutatta be Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektorának, P. Vértesaljai László jezsuita atya, a Vatikáni Rádió magyar adása főszerkesztőjének és Varga Norbert atya, érseki titkárnak koncelebrálásával.


Erdő Péter bíboros homíliájában megemlékezett arról, hogy a magyar kápolna egy régi vágy megvalósulása volt. A Szent István király alapította zarándokház a kápolna közvetlen közelében helyezkedett el, amely a barokk Szent Péter bazilika építésekor lebontásra került. E zarándokház örököse a mai kápolna. Egyértelmű volt - mondta a főpásztor - hogy a kápolnát a Szűzanyának, Magyarok Nagyasszonyának kell szentelni. Szent István király országát a Szűzanya oltalmába ajánlotta. A 150 éves török hódoltság után Buda visszafoglalását és a Zentai csata győzelmét a Szűzanya közbenjárásának tulajdonították. A magyar kultúra része a katolikus örökség, amely az Isteni Gondviselésben és a jövőben való bizalmat tükrözi, nemzeti identitásunk elfogadását és felértékelését, ugyanakkor szívünk kapujának megnyitását is jelenti más népek felé. Katolikus létünk nemcsak kulturális tény, hanem egy egész életre szóló személyes meggyőződés. A magyar kápolna felépítése és pápai áldása megmutatta számunkra, hogy a római egyház befogad, tisztel bennünket, mint közösséget és egyesít minket más népekkel a Krisztusban való hit által. Más nemzetek is Anyaként tekintenek Szűz Máriára, amely szintén megerősíti a tényt, miszerint testvérek vagyunk más népekkel.


Az ünnepi szentmisén részt vett Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet, aki az egybegyűltekhez intézett köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Magna Domina Hungarorum kápolna a magyarok számára otthont jelent a Vatikánban, ahová a magyar közösség hetente összegyűlhet. Ez a találkozás az, amely a magyar szív dobogását táplálja Rómában. A szentszéki magyar nagykövet mellett foglalt helyet Kovács Ádám Zoltán római nagykövet, jelen volt Kudar Gábor, a Római Magyar Akadémia igazgatója, valamint a magyar sajtó képviselői.  

2020. augusztus 26., szerda

Szent István király ünnepe Rómában

Augusztus 23-án, vasárnap gyűltek össze Rómában a helyi magyar közösség tagjai, hogy Szent István királyra és a magyar állam alapítására emlékezzenek. A közelmúltban megújult Szent István-ház kápolnája méltó helyszíne volt a megemlékezésnek, hiszen az ma az első királyunk által 1030 körül alapított zarándokház jogutódja. A zarándokház kápolnáját Prokop Péter festőművész alkotásai ékesítik magyar szentjeinkkel, köztük Szent István király ábrázolásával.
Az ünnepi szentmisét Dr. Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora és a római, valamint olaszországi magyarok új lelkésze mutatta be Meló Lajos domonkos szerzetessel koncelebrálva. A rektor atya homíliájában „a jelenben való cselekvés” jelentőségére hívta fel a figyelmet Szent István példájára tekintve, aki „Istennel szövetkezett, ő maga is megélte hitét és állama számára a fundamentumot a kereszténységben találta meg”. István királyunk a jelenben cselekedett, amely példa és kihívás ma is a római magyar közösség számára: „Mi, Rómában élő magyarok, a jelenben szeretnénk cselekedni a közösségünkért” – buzdított Németh Norbert atya, hogy a közösségformálásra és a közösségben való részvétel jelentőségére hívja fel a figyelmet.
A koncelebráló atyák a szentmise végén megáldották a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Az ünnepi szentmisét Völner Eszter énekművész tette még meghittebbé. 

Fotó: Bak Borbála

2020. május 6., szerda

Vatikáni köszönetnyilvánítás a Magyarországról kapott védőmaszkokért


Pietro Parolin bíboros államtitkár Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövethez intézett levelében köszönetet mondott a magyar kormány által a Vatikánnak adományozott orvosi védőmaszkokért:
„Szeretném eljuttatni Önhöz leghőbb köszönetnyilvánításomat úgy a tapintatos és figyelmes gesztusért, mint az azt sugalló érzésekért, s szívből kívánok a magyar népnek békét, örömöt és jólétet. Hálával gondolok mindazokra, kik a dicséretes kezdeményezésben közreműködtek.”
Niccolò Sacchetti elnök átveszi Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövettől
a Szent Péter Körnek szánt adományt
Április 30-án külön átadásra került a Vatikánnak adományozott 50 ezer orvosi maszk közül a Szent Péter Körnek (Circolo S. Pietro) szánt 3.000 darab. Az adományt Niccolò Sacchetti őrgróf vette át, aki levélben is köszönetet mondott az adományért:
„Szeretném legszívélyesebb hálámat kifejezni, minden tagtársunkkal, önkéntesünkkel és pártfogoltunkkal egyetemben, a hatalmas mennyiségű védőmaszkért, melyet nagylelkűen a Szent Péter Kör számára kívántak adományozni. Igen értékes adomány ez, és nagy hozzájárulás szeretett hazája részéről. (…) Az igen hasznos és nélkülözhetetlen adományt a Via Lungaretta-i szegénykonyháinkon, illetve a Szt. II. János Pál Családotthonban hasznosítjuk majd. Ezen intézményekben a Kör fáradhatatlan tagjaival és önkénteseivel – a járvány idején a Máltai Lovagrend Olasz Segélyszervezetének (CISOM) helyszíni támogatásával – továbbra is meleg ételt biztosítunk támogatottjainknak, illetve szállást biztosítunk néhány családnak, akiknek gyermekét a Gyermek Jézus Kórházban kezelik. A nekünk adományozott maszkok segítségével korlátozhatjuk a vírus terjedését, s így nagyobb biztonsággal segíthetünk számos támogatott vendégünkön, illetve elláthatjuk vele azokat, akiknek nincsen.”
A napokban ugyancsak átadásra került a magyar kormány által adományozott küldeményből a Pápai Német-Magyar Kollégium magyar és más közép-európai nemzetiségű szeminaristáinak szánt 2.000 orvosi maszk.

Fejlemény:
Pietro Parolin bíboros államtitkár május 9-én újabb levélben mondott köszönetet a magyar kormány által a Vatikánnak szánt orvosi védőmaszkokért:
„A magyar kormány részéről a Szentszék felé tett eme nagylelkű szolidaritási gesztusról tájékoztattam a Szentatyát, aki megbízott, hogy fejezzem ki köszönetét”.


2020. április 30., csütörtök

Magyar részvétnyilvánítás a Máltai Lovagrend nagymesterének halála alkalmából

A Máltai Lovagrend lobogói félárbocon a Nagymesteri Palotán
(fotó: J. Hun)

Áder János köztársasági elnök április 29-én részvétét nyilvánította a Máltai Lovagrend ideiglenes helytartójának és a Rend tagjainak Fra’ Gacomo Dalla Torre nagymester halála alkalmából:

„Őexc. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas
a Szuverén Máltai Lovagrend
ideiglenes helytartója
részére
Róma
Excellenciás Uram!
Szomorúan vettem a hírt, hogy Eminenciás Őfensége, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nagymester múlt éjjel elhunyt. Szívesen idézem fel kedvességét, mellyel elfogadta októberre budapesti meghívásomat, ami jó alkalmat jelentett volna személyes találkozásunkra.
Szeretettel emlékezem a néhai nagymesterre, aki kiemelkedő alakja volt a Rend emberségének és világszerte, így Magyarországon is végzett szeretetszolgálati tevékenységének.
A gyász eme pillanataiban szeretném kifejezni, Magyarország polgárai nevében is, szívből jövő együttérzésemet Excellenciádnak, a Nagymagisztérium tagjainak s a Rend minden tagjának.
Áder János
köztársasági elnök”

Magyarország Kormánya nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fejezte ki részvétét Albrecht von Boeselager rendi nagykancellárhoz intézett levelében.

2020. április 24., péntek

Orvosi maszkok Magyarországról a Vatikánba


A vatikáni hatóságokkal történt konzultáció nyomán a magyar kormány 50 ezer orvosi védőmaszkot adományozott a Szentszéknek a koronavírus-járvány elleni védekezéshez – jelentette be Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az adományt dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet adta át a Vatikáni Gyógyszertár igazgatójának, Fra Binish Thomas Mulackal atyának, április 24-én délelőtt.
Binish atya elmondta, hogy a maszkoknak jó hasznát fogják venni a Vatikánban is lassan esedékessé váló újraindulás során. A magyar kormány adományát részben saját munkatársaik használják majd fel, részben átadják más egyházi szervezeteknek.
Így jut majd belőle a Pápai Német-Magyar Kollégiumban tanuló magyar és más közép-európai szeminaristáknak, illetve a Szent Péter Körnek (Circolo S. Pietro) is, amely többek között a Gyermek Jézus Kórházban (Ospedale Bambino Gesù) kezelt beteg gyermekek és szüleik számára létesített családotthonban fogja azokat hasznosítani. A Szentszékhez tartozó Gyermek Jézus Kórházban is kezelnek koronavírus-fertőzött gyermekeket a szüleikkel együtt.


2020. március 18., szerda

Felhívás a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokhoz


Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alábbi felhívást tette közzé:
„Tisztelettel arra kérek minden külföldön tartózkodó és onnan hazatérni szándékozó honfitársunkat, hogy haladéktalanul intézkedjenek a hazautazásukról, mert a nemzetközi légi forgalom egyre szigorúbb korlátozásai rövid időn belül teljesen ellehetetlenítik azt.”

A magyar konzuli szolgálat továbbra is minden lehetséges módon segíti a külföldön bajba jutott magyar állampolgárokat. Szükség esetén kérjük, keressék a Római Magyar Nagykövetség konzuli szolgálatát.

2020. március 13., péntek

Március 15. nemzeti ünnep járvány idején - imádsággal

Mons. Németh László olaszországi magyar főlelkész felhívása nemzeti ünnepünk kapcsán.

* * *

"Sokan már pár hete nem tudnak szentmisére menni, mert a templomok zárva vannak.
Nemzeti ünnepünket se tudjuk megünnepelni úgy, ahogy szoktuk.
Március 11-én értesültünk arról, hogy Magyarországon is veszélyhelyzetet vezettek be.
Azt mondják, a vírus megfékezésének legfőbb eszköze, hogy az emberek ne érintkezzenek egymással, mindenki maradjon odahaza. Otthonaink magánya, csendje lehetőséget kínál arra, hogy most a nagyböjtben többet imádkozzunk. Levegyük a polcról a könyvek közül a Szentírást és olvassuk, és ne ugyanoda tegyük vissza, hanem méltó helyre.

Közös imára is hívlak benneteket. Nemzeti ünnepünk alkalmából, március 15-én déli 12 órakor imádkozzunk egymástól távol, de lélekben együtt!

Imádkozzunk hazánkért,
Imádkozzunk közösségeinkért,
Imádkozzunk önmagunkért, családjainkért, szeretteinkért,
Imádkozzunk a betegekért,
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért,
Imádkozzunk azokért, akik a járvány megfékezéséért fáradoznak,
Imádkozzunk azokért, akik a járvány miatt nem tudják méltó módon eltemetni szeretteiket,
Imádkozzunk az elhunytakért. Március 15-én déli tizenkét órakor, aki teheti, mondja el ezt az imát. Az egyidőben mondott közös ima ereje adjon reményt, erőt és kitartást mindnyájunknak!"
 * * *
Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!


Ámen.