2020. március 13., péntek

Március 15. nemzeti ünnep járvány idején - imádsággal

Mons. Németh László olaszországi magyar főlelkész felhívása nemzeti ünnepünk kapcsán.

* * *

"Sokan már pár hete nem tudnak szentmisére menni, mert a templomok zárva vannak.
Nemzeti ünnepünket se tudjuk megünnepelni úgy, ahogy szoktuk.
Március 11-én értesültünk arról, hogy Magyarországon is veszélyhelyzetet vezettek be.
Azt mondják, a vírus megfékezésének legfőbb eszköze, hogy az emberek ne érintkezzenek egymással, mindenki maradjon odahaza. Otthonaink magánya, csendje lehetőséget kínál arra, hogy most a nagyböjtben többet imádkozzunk. Levegyük a polcról a könyvek közül a Szentírást és olvassuk, és ne ugyanoda tegyük vissza, hanem méltó helyre.

Közös imára is hívlak benneteket. Nemzeti ünnepünk alkalmából, március 15-én déli 12 órakor imádkozzunk egymástól távol, de lélekben együtt!

Imádkozzunk hazánkért,
Imádkozzunk közösségeinkért,
Imádkozzunk önmagunkért, családjainkért, szeretteinkért,
Imádkozzunk a betegekért,
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért,
Imádkozzunk azokért, akik a járvány megfékezéséért fáradoznak,
Imádkozzunk azokért, akik a járvány miatt nem tudják méltó módon eltemetni szeretteiket,
Imádkozzunk az elhunytakért. Március 15-én déli tizenkét órakor, aki teheti, mondja el ezt az imát. Az egyidőben mondott közös ima ereje adjon reményt, erőt és kitartást mindnyájunknak!"
 * * *
Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!


Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése